1. 1.
    sistem değişmiş, cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içindeler hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit ediyorlar. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüşken kemalistlerin oturuyor olması dikkatimi çekti. Asker göreve falan deyin bari o da yok. Resmen skandal. Atatürk sizi cihada davet ediyor siz ona uymuyorsunuz. (bkz: bursa nutku)

    'Oyla bir şeyle değişseydi bilmem ne olurdu' diye bir söz vardı hatırlayamadım ama o da buraya uyuyor, yazıyım dedim.
    ... hepinizi sevmiyorum