1. 1.
    Hz. Ali (radiyallahu anhum) efendimize ait bir söz.
    ... munzevi bir fikir iscisi