1. 1.
    yanlış önermedir. aksine inanmamak zor, inanmak kolaydır. bu ülke için değil tüm dünya için geçerli bir gerçektir bu. keza bu ülkeye bakarsak mahalle baskısından ötürü o kadar da kolay olmadığı aşikardır.
    ... aglaya ivanovna