1. 1.
    Toprak mahsulleri ofisinin bu yıl 250 bin ton olarak gercekleştirdiği ithalat.
    1 ... carbonara