1. 1.
    osmanlı tarihindeki ilk yeniçeri ayaklanmasıdır.

    yeniçeriler maaşlarına yarım akçe zam yapılmasını istediler. bir tepenin üstüne çıkıp kazan kaldırdılar. (Ayaklanma işareti) adı bu yüzden buçuktepe isyanıdır.

    fatih zam isteğini kabul etti ve iş tatlıya bağlandı.
    ... expected1