1. 1.
    i.ö. 6. yüzyıl sonu ile 5. yüzyıl başlarında bazı vazolarda görülen Brygos isminin çömlekçi mi (bkz: potter) yoksa vazo ressamı mı (bkz: painter) olduğu tam olarak bilinememektedir. Ancak bu sahnelerin ressamına Brygos Ressamı adı verilmiştir. Stil Kritiği ile Brygos Ressamı'nın, 200'den fazla eser vermiş olduğu bilinmektedir. Olasılıkla Onesimos'un öğrencisidir.
    en bilinen eseri, kırmızı figür tekniğinde bi kylix olup üzerinde Iliupersis sahnesi bulunmaktadır.
    2 ... cleidophoros