1. 1.
    Bir sorunsal. Kadın ya da erkek oralarda da olmalıyız. Evet.
    -2 ... richard harrow