1. 1.
    sıkıştırma ve genişleme proseslerinin gerçekleştiği dönen bir mekanizmaya sahip gaz türbinleri için kullanılan, George Brayton tarafından 1870 yılında önerilmiş olan çevrimdir.
    hava; çevre koşullarında, sıcaklığının ve basıncının arttırıldığı kompresör tarafından kompresöre çekilir. Yüksek basınçlı hava, yakıtın sabit basınçta yandığı yanma odasına sürüklenir. Yanma sonucunda yüksek sıcaklığa çıkan gazlar daha sonra atmosferik basınçta genleştikleri türbine girerler. Bu genleşme türbin kanatlarının dönmesine neden olur daha sonra manyetik bobinlerin içinde olan mil dönmeye başlar, milin dönmesiyle elektrik üretilmeye başlar. Egzoz gazları türbini terk ederek açık çevrimi tekrar dolaşmazlar.
    1 ... shinobi