1. 1.
    yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan cihaz.

    çoğu brülörde, basınç yardımıyla püskürtme memesine gönderilen yakıt, burada küçük damlacıklar haline dönüşerek, vantilatörden gelen havayla karışır. brülörün ucundan koni biçiminde püsküren yakıt, bu arada bir ateşleme bujisinin sağladığı kıvılcımla yakılır. aygıtın çalıştırılması ve durdurulması çoğunlukla bir termostat aracılığıyla sağlanır. sanayide kullanılan brülörler ağır yakıt yağlarıyla çalıştığından, bunlarda yakıtı püskürtebilmek için ek mekanik düzeneklerden yararlanılır.
    ... damdan atlayan sinek