1. 1.
    günlerden bugün, yani 25 temmuz. 25 temmuz 1941 yılında Bozkurt dergisi yeniden kapatıldı.

    Aşırı Türkçü bulunan dergide, ırk unsuru Türkleri birleştiren en önemli etken olarak görülüyordu.

    bozkurt dergisi
    bozkurt dergisi
    3 ... emree n