bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  türkistanda yaygın olan kültürdür. bu kültürde insanlar genel olarak göçebedirler. yaylak ve kışlak olmak üzere iki bölgede yaşarlar. çadırlarda yaşarlar. tabiat şartlarına uyum sağlamışlardır. koyun, at, deve, sığır gibi hayvanları yetiştirmişlerdir. yaşam tarzlarından dolayı sürekli hareket halindedirler. bu tarz toplumlar sürekli saldırıya açıktır. at kullanmayı iyi bilirler. savaşçı bir yapıya sahiptirler. ve bu kültürde demir önemli bir rol oynamaktadır.

  --alıntıdır--
  SOSYAL YAPI

  Türk Bozkır topluluğunun sosyal yapısı şöyledir:

  1-OĞUŞ = AiLE
  2-URUG = SOY
  3-BOD = BOY,KABiLE
  4-OK = SiYASi BiR TEŞKiLATA BAĞLI KABiLE
  5-BODUN = SiYASi iSTiKLALi OLAN,VEYA OLMAYAN BOYLAR BiRLiĞi
  6-iL(EL) = MÜSTAKiL TOPLULUK,DEVLET,iMPARATORLUK

  AiLE

  Eski Türk sosyal hayatında aile bütün sosyal bünyenin çekirdeği durumundaydı.Kan akrabalığına dayanıyordu.Türk ailesi "küçük aile" tipindeydi.Bu yönü ile Yunan,Roma,islav ailelerinden ayrılmaktadır.Eski Yunanistan'da ve Roma'da aile reisi,ailenin diğer fertleri üzerinde mutlak hakim iken,islav'larda ise aile büyüğü bütün aile halkına kölesi gibi hükmederdi.Bu ailelerde mülkiyet kolektifti.

  Türklerde ise mülk ortaklığı yalnız otlaklara ve hayvan sürülerine aitti.Hatta sürülerde çok kere şahsi mülk halindeydi.Evlenen erkek veya kız,baba ocağından hisselerini alarak ayrılır,yeni bir aile kurardı.Baba evi ise en küçük oğula kalırdı.Türklerde tek eşlilik yaygındı.Kadın hürdü ve Türk topluluğunda saygı görürdü.Ata biner,ok atar,hatta güreş tutarlardı.Namus ve iffetine düşkün olan Türk kadınının savaşta düşman eline geçmesi büyük zillet sayılırdı.

  URUG

  Bu ifade soy,sop manasına gelmektedir.

  BOY

  Aileler veya soy'lar bir araya geldiği zaman boy teşkil ediyordu.Başında Bey bulunurdu.Bey'in görevi boydaki iç dayanışmayı muhafaza etmek,hak ve adaleti korumak ve düzenlemekti.Boy Bey'leri cesareti,mali kudreti ve doğruluğu ile tanınmış kişiler arasından seçilirdi.Aile ve soyların temsilcileri,seçici heyeti meydana getirirdi.Bu heyet,eski Türk Devletlerinde mevcut meclislerin küçük çaptaki ilk tipidir.

  BODUN

  Boylar birliğine "BODUN" denmekteydi.Başında "HAN" bulunuyordu.
  Bodunlar Boylar arasındaki sıkı işbirliğinin meydana getirdiği siyasi topluluklardır.

  DEVLET (iL)

  Eski Türklerde siyasi teşkilatlanmanın en üst kademesini "iL" meydana getiriyordu.
  Bodun'lar ve Boy'ların merkezden idare edilmesi sayesinde il'de birleşmiş olan halk,"töre" denilen ortak idari ve hukuki düzenle yönetilirdi.Demek ki Türk"il"i yurdu koruyan,milleti huzur ve barış içinde yaşatan bir siyasi kuruluştur.

  Türk ilinin özellikleri şöyle özetlenebilir:

  1-iSTiKLAL

  Bu konuda Asya Hun Devlet meclisindeki şu konuşma (Çin yıllıklarından alıntıdır)Türklerin bağımsızlık hakkındaki bütün görüşünü kısaca özetler:

  "istiklale karşı hayranlık duymak ve bağımlı olmayı yüz kızartıcı saymak bizim geleneğimizdir.Atalarımızdan toprakla beraber devr aldığımız devletimizi; Çin ile uzlaşmak pahasına feda edemeyiz.Mücadele edecek savaşçılarımız mevcut iken devletimizi korumalıyız".(Çiçi'nin konuşması M.Ö.58)

  2-ÜLKE

  Yine bu madde şu güzel örnekle açıklanabilir:

  Asya Hun Tanhu'su Motun,komşu Tung-Hu'ların vergi olarak at ve kadın istemelerine fazla itiraz etmemişti.Fakat devlet arazisi isteğiyle karşılaştığı zaman ,devlet meclisinde,toprağın devlete temel olduğunu ,kendisinin kimseye arazisini terk et demeye yetkisinin bulunmadığını söylemişti.(MÖ.209)

  3-HALK

  Halk deyiminin eski Türkçe karşılığı "KÜN" idi.
  Özel mülkiyet kişi haklarının ve hürriyetin teminatıdır.insan şahsi mülke sahip olup onu istediği gibi kullanabilir.

  4-TÖRE

  Türk devletinde halkın hak ve hürriyetini istemesi tabii idi.Halkın bu isteği,törenin uygulanması ile karşılanıyordu.Töre,eski Türk hayatını düzenleyen hukuki kaidelerin bütünüydü.
  --alıntıdır--
  4 ... tam35izmir
 2. 2.
  bazı şeylere ilham olan kültürdür.
  1 ... selia
 3. 3.
  en temel üç karakteristik özelliği vardır; demirin kullanımı, atın evcilleştirilmesi ve gök kültü.

  toplumsal yaşam biçimi ise konar- göçerliktir.
  ... kemalist turkcu bozkurt