Advertisement

  1. .
    uktecinin notu: merzifon.
    ukteyi veren: ecayip heyvanlara benziyirsen

    Merzifon ilçesi Gazi Mahbup Mahallesi'nde Ekin Pazarı denilen yerdedir. Tek kubbeli mescidin 15-16.yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kesme taştan yapılmış beden duvarları, sekizgen kasnaklı ve kiremitle örtülü kubbesi üç kemerli ve kubbeli son cemaat yeri ile bu yüzyılların tipik eserleri arasında yer alır.
    ... ngark