1. 1.
    kafa büyük içi boş tut kulağından çifte koş
    ... tenete