1. 1.
  yazar uc bilinmeyenli esitsizlik sistemleri adlı hikayesi yüzünden cezaevine girmek durumunda kalmıştır. bu kitap nevşehir cezaevinde tamamlanmıştır. kitabın yazılma serüvenini yılmaz güney şöyle anlatıyor;

  "Boynu Bükük Öldüler Nevşehir Cezaevinde, siyasiler koğuşunun en dip köşesinde, rutubetli bir duvara komşu bir ranzada, geceli gündüzlü on altı aylık bir çalışmanın ürünüdür. Ranzamdan hiç indirmediğim küçük bir masam vardı. Yatma zamanı gelince, ayakucuma çeker, ayaklarımı altına sokar uyurdum. Çoğunlukla, anlattığım insanları görürdüm düşlerimde, onlarla yaşardım. Altmış üç haziranında sürgünden döndüğümde, bir gazetede yayınlanması olanaklarını aradım, bulamadım. Altmış altıda, bir arkadaş basmak istedi. O günlerde ünü giderek artan bir sinema oyuncusuydum. Adım 'cirkin kral'dı."

  1971 orhan kemal roman ödülünü kazanmıştır. edebiyat çevreleri bu romanı güney'in yazdığı en iyi edebi eser olarak tanımlar.

  "1971'de yayımlanıp 1972 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanan "Boynu Bükük Öldüler", Yılmaz Güney romanları arasında kuşkusuz en başarılısıdır. Toplumsal sorunları, özellikle kırsal kesim insanlarının dramlarını anlatma eğiliminin roman yazımına egemen olduğu, yasar kemal, kemal tahir, orhan kemal gibi yazarların ustalık ürünlerini verdikleri, sosyalist düşüncelerin edebi alana yayıldığı bu yıllarda yazılan "Boynu Bükük Öldüler", Halil ve Emine üzerinden 1950'li yılların Çukurova'sındaki hayatı anlatır. Kendisinin de ifade ettiği gibi, teorik bilgisi zayıftır, ideolojisi netleşmemiştir, ama hikayesindeki insanları tanımış ve çok iyi gözlemiştir. Bu gözlemlerini gerçekçi ve içten bir yaklaşımla taşıyacaktır hikayesine. "Boynu Bükük Öldüler"de -Fethi Naci'ye katılıyorum- "köylülere bir Yaşar Kemal bakışı var. Yılmaz Güney de, çok iyi tanıdığı köy gerçekliğini ve köylüleri olduğu gibi anlatıyor, ama elbette bir roman yapısı içinde, elbette yakından tanıdığı, yaşadığı insan ve toplum gerçeklerini seçerek, düzenleyerek. ilk romanlar çoğu zaman, yaşanmışlıkla doludur. Yılmaz Güney, gereksiz ayrıntıları ayıklamayı bildiği için, yaşanmışlığa dayanan romanı başarı çizgisini tutturmuş."

  tırnak içindeki yerler http://www.pandora.com.tr/sahaf/eski.asp?pid=124 adresinden alınmıştı
  2 ... adini unutan adam