1. 1.
    gavurcada am ve meme demektir.
    ... sgt gary roach sanderson