1. 1.
    11. Nesil yazar. Hoşgelmiş.
    ... mrltln