1. 9.
  Rus devrimi yapanların öncülleri düşünürleri çarlık'ı nasıl yıkarız diye kafa yormuşlardır.
  Bizim tanzimat aydını dediğimiz öncüllerin tamamı devleti ali osmanı nasıl ayakta tutarız diye düşünmüşlerdir.
  Çarlık en kritik zamanda yıkılmıştır.
  Cihan harbinin ortasında 1917 yıkılmıştır.
  Bizde bunu yapmaya kalksan vatan haini derlerdi.
  Osmanlı 1918 de mondrosta mağlubiyetin sonucu olarak fiilen yıkılmış osmanlı bir müstemleke(sömürge) ülkesi durumuma düşmüştür.
  Saltanatın ilgası cumhuriyetin ilanı halifeliğin ilgası aslında ölüyü defnetmekten öte birşey değildir.
  Atatürk'ün haricindeki kurtuluş savaşı önderleri bile bu yeni sisteme zihinsel olarak hazır değillerdir.
  Hele halkın düşüncesi tam tersi yönündedir.
  Bugün hala osmanlı osmanlı diye hayıflananlar o köylü kasabalı taşralı halkın zihinsel tortularıdır.
  Devlet osmanlıda da türkiye cumhuriyetinde de kutsanmıştır.
  Eğitim sistemi bunun üzerine kurgulanmıştır.devlete zeval gelmesin diye dertlenmek aslında bizim geleneğimizdir.
  Ak parti bunu çok iyi biliyor.
  Bizim kemalist ulusalcı muhaliflerin devletin sahibi olduğuna dair inançlarını okşayıp en skandal hatalarını normalleştirebiliyorlar zihinlerde.
  Hükümet ayrı devlet ayrı sloganı tamamen saçma sapan bir aforizmadır.
  Bu aslında temel sorunlarımızı görmezden gelmemize sebep oluyor ama ne desek boş.
  Devletin okullarında eğitilmiş insanlar o ezberi bozamazlar.
  Hataları söyleyen gerçekleri yazan ezberlerini bozan kim varsa vatan hainidir.
  Konu çok dağıldı ama olsun.
  Rus devrimin ekonomik ve sınıfsal temelli bir alt yapısı daha önce denenmemiş bir ideolojisi vardı.
  Bizim ekonomik sınıfsal bir alt yapımız yoktur.
  ideolojik olarakta tamamen karma bir düşünce alt yapısı vardır.
  Bakın kemalizm hala bir ekonomik planı yoktur.
  Ciddi ciddi yoktur. Atatürk ekonominin finans kısmından hiç anlamaz. Celal bayar ın aklına emanettir ekonomi.
  1929 krizin zorunlu sonucu devletçiliği dünya da ciddiye alan kalmamıştır ama bizde devlet fabrika yaptı diye övünülür.
  -1 ... libary
 2. 10.
  Biri sosyalist devrimdir, diğeri burjuva devrimidir. Bu ikisi karşılaştırılabilecek devrimler değildir.
  -2 ... my name is nobody
 3. 11.
  bolsevik devrimi halkın alt üst tabakasıyla eğitimlisiyle eğitimsiziyle birlikte gerçekleştirilmiştir, türk devrimi toplumun üst tabakası üst düzey askerler ve devlet adamları tarafından, ilkeleri halka zamanla benimsetileceği öngörülerek yapılmıştır.
  ... sweetmandarine