1. 1.
  türkiye eğitim sisteminde çokça karşılaşılan sınav çeşididir.
  gençler yıllarca ezberler, ezberler, ezberler...

  sonra önlerine bir soru ve sorunun altına ise üç tane onu aptal yerine koyan, bir tane de sorunun cevabı olduğu iddia edilen şıklar kondurulur. yıllarca hayal kurduğu bir meslek, bir okul vs.'nin bünyesinde yarattığı stresle ve olağanüstü bir ortamda istiflenmiş olmanın verdiği ruhsal çıkmaz içerisinde sorulara doğru yanıtlar verilmeye çalışılır.

  o sinavlarda, "yetenekli mi, okusa yahut kazansa ülkeye faydası olacak mı, olmayacak mı?" gibi hiç bir donanıma bakılmadan belki beyninin sadece ezber kısmı çalışan ve bir yerlere geldiğinde rüşvet hesabını çok iyi yapabilecek kişiler de bu sınavlardan kolaylıkla sıyrılabilir. ya da bozuk sistem içerisinde kolaylıkla 120 soruyu eline geçirebilecek örgütlerce devletin temeline dinamit gibi artniyetli şahsiyetsizler yerleştirilebilir.

  işte bize de böyle boktan seçmeli bir düzende, ancak ve ancak .ok yemek düşer.
  ... yunlu dusunur