1. 1.
    bok gibi davranabilen insanlara mahsus bir durumdur.
    -2 ... yarmagul