1. 1.
    Plup sesi dikkat çekmiştir.
    ... anima mundi