1. 1.
    O öyle değil. Hristiyanlar boşanan kadınların tekrar evlenmelerinin zorluğuna işaret eder ve toplumun onlara kötü yaklaşımlarını kast ederek boşanmayı tasvip etmez sadece. Fakat sonraki hristiyanlar (katolikler) bunu bir emir gibi telakki edip boşanmayı yasaklamış bu seferde evlilik dışı gayri meşru ilişkilere göz yummuştur.
    ... gazeloglu