1. 1.
    içsel olan vicdan sesinin en iyi yankı bulduğu yerdir boş teneke.
    ... salvatoreadamo