1. 1.
    her sis indiğinde alınan karar, ancak ceremesini marmaray da bekleyenler çekiyor.
    ... monk of monkmountain