1. 1.
    korkarım is o noktaya dogru gidiyor.
    ... wake up neo