bizim tarihimiz göktürkler değil emevilerdir başlığına bugün entry girilmemiş.