1. 0.
    hemen önüne bir sakal atılır.
    ... monk of monkmountain