1. 1.
    bizim dinimizde zorlama yoktur

    Kim var diyorsa, islam düşmanıdır ve kellesi vaciptir.

    Gerçek islam'da herkes kendi inancını yaşar.

    (Yersen.!)
    14 ... neseli terapist