1. 1.
    cumhurbaşkanı rte nin meclis açılışı konuşması.
    1 ... abi50kuruslukgofretlernekadar