1. 1.
    yky tarafından basılmış ahmet haşim'in deneme ve gezi notlarından oluşan eser. nuri sağlam ve m. fatih andı hazırlamıştır.
    2 ... sweet dreams