1. 1.
    günümüz milliyetçi kafasıyla tarihi yorumlamaktan kaynaklanan eylem. milletler kurulurken, varlıklarını eskiye dayandırma gereği duyarlar ki o toprakların ezelden beri onların olduğu anlaşılsın. aynı zamanda, bizim de yemediğimiz bok değildir.
    2 ... khan
  2. 2.
    hayaldir.
    -1 ... selia