1. .
  modern yaşam, toplumsal anlamda bir takım değişimleri de beraberinde getirmiştir.bunun en önemli göstergelerinden biri de modernin, getirmiş olduğu kurallar dizisidir.bu kurallar bir anlamda bireylerin hayatını şekillendirmeye dönüktür.
  çünkü bu kurallar dizisi sizi kurallara uymaya zorlar ve nihayetinde tek tipleştirici, aynılaştırıcı bir işlevi üstlenmektedir.yani bu kurallar 'biz' den olan içindir, 'biz' gibi olanın hayatını düzenlenmeye dönüktür.bu kurallara uydugunuz müddetçe 'biz'in kapsama alanı içinde yer alırsınız...bu anlamda modernin herkesi 'aynı' varsaydıgı ortaya çıkar.

  işte tam da bu nokta da 'öteki' ortaya çıkar. çünkü bu kurallar dizisine uymanlar 'biz' tarafından dışlanır.'biz' kendi gibi olmayanı, kurallara uymayanı dışlar ve nihayetinde 'öteki'ni yaratır.

  toplumdaki farklılıklar bir anlamda bastırılmak istenmektedir.kısaca dikotomi * devreye girer.burada 'biz' kendi gibi olanı benimseyip 'öteki' yadsımaktadır.

  postmodern düşünce ise farkılılıkların, farklı yaşam tarzlarının yadsınmaması gerektiği düşüncesini beraberinde getirmiştir.farkılıkların görmezden gelinmesi yani 'öteki'nin görmezden gelinmesi politik çözümsüzlüğü de beraberinde getirecektir.politik alanda çözüm, farklılıkların da göz önünde bulunduruldugu politikalarla gerçekleşecektir...

  bugün, türkiye'de ve belki de pek çok yerde 'öteki' görmezden gelinmektedir.oysa 'öteki' ni içselleştiremeyebilirsiniz ancak 'öteki'nin varlığını kabul etmek zorundasınız.belki 'biz'im gibi olmayanı sevmeyebilirsiniz, hatta nefret edebilirsiniz, ama onun varlığını görmezden gelmek çözümsüzlüğü de beraberinde getirecektir.herşeye ragmen varlığını kabul etmek ve politik alanda çözüm üretmek zorundasınızdır. aksi halde farklı yaşam tarzlarınıni farklı kimliklerin yadsınması, bastırılmaya çalışılması toplumdaki huzursuzlukları da beraberinde getirecek, bu huzursuzluk kaosa kadar gidecektir.

  hepimizin çok sık içine düşme tehlikesi yaşadıgımız, ırk, cinsiyet, kılık-kıyafet,din ayrımcılıgını bir kenara bırakmak gerekmektedir.kısaca toplumsal huzura erişmenin yolu farklı yaşam tarzlarının, farklı kimliklerin aynı toplum içerisinde birarada kardeşçe yaşamasından geçmektedir.bugün yaşadığımız problemlerin bir çogu farklı yaşam tarzları , farklı kimliklerin problem edilmesinden, çatışmaya sürüklenmesinden yaşanmaktadır.

  özellikle türkiye'de tüm bu nedenlerden ötürü, ortaya çıkan huzursuzluklar ekonomik gelişmenin önündeki en önemli engellerden biridir.zira didişmekten, dönüp ekonomiye bakmayı unutan bir toplum ortaya çıkmaya başlamıştır.

  kısaca, saygının, sevginin, tahammülün oldugu bir toplumla ancak çatışmaların olmadıgı, daha rahat bir yaşama kavuşmak mümkün görünmektedir.
  ... juliett