1. 1.
    sürekli tembihlenmiş insanın sarfedeceği yanlış yerlere çekilesi cümle.
    ... beratulanberat