1. .
    ilk günden beri bilirlerde inkar ederler. inkar edenlerin bile bildiklerini ima eden dini bir cümleciktir.
    ... importer