Advertisement

  1. .
    Bir populasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonda olusan en çok artma oranıdır.
    ... martyns