1. 1.
    bu kurama göre birtakım örgütlenmeler 'benzeşme' yoluyla ortaya çıkar.yerelleşme anlamında metropollerde kurulmuş 'şuralılar derneği', 'buralılar derneği' tarzı oluşumlar da bu yolla kendilerini maddi ve manevi yönden tatmin edecek küçük çaplı bir örgütlenmeye giderler.bizim de 'sözlükteki suralı yazarlar' tarzında gördüğümüz başlıklar koca sözlükte (!)birbirlerini bulup dayanışmak isteyen 'oralılar'ın işi olsa gerek
    -1 ... holofira