1. 1.
    cuppeli ametin bilmediği bir bilim gerçeğidir.
    ... erectof