1. 1.
    istisnasız bütün kızlar insanın vücut kimyasını değiştirebilirken, bu alanda ihtisas yapmış olanı pek bir tehlikelidir.
    1 ... con makleyn