bitmi puzzle arkasndan koli bantyla eritlemekle eylem pekitirlirse maximum gvenlik salanr başlığı 50 karakterden uzun. (39 karakter daha uzun)