1. .
    bir yıl önce gidilen trustik gezide , 90 yaşındaki adama verilen bademlerin 1 yıl sonra aynı yere gidildiğinde görünmesiyle , olunacağına inanılan durumdur.
    ... resmi tatil
  2. .
    Anacım yapar bazen. Saklar bebeleri yesin diye. Unutur sonra. Koku takibiyle buluruz yerini ve imha ederiz.
    ... erkenotenhoroz