1. 1.
    beynelmilel davranıştır. sadece bize has değil.

    selam ve duva ile.
    1 -3 ... erectov