1. 1.
    Fazla sürtünmeden bekaretini kaybeden ve ağlayarak eve koşan erkektir.
    ... stairway leading to hell