1. 1.
    ilişkilerinde level atlamış olan kişilerdir.
    1 ... konkordato