1. 1.
    birleşmiş milletler güvenlik konseyi'nin 242 sayılı kararı altı gün savaşının ardından bm güvenlik konseyi tarafından 22 Kasım 1967 günü alınmıştır. birleşmiş milletler sözleşmesinin altıncı bölümüne göre alınmıştır. karara göre altı gün savaşında israil işgal ettiği bölgelerden çekilecek, ortadoğu'daki devletler birbirlerinin toprak bütünlüklerine, bağımsızlıklarına, egemenliklerine saygı gösterecek ve bölgede bulunan devletlerin tanınmış güvenli sınırlar içinde yaşama haklarının olduğu belirtilmiştir.

    antlaşmanın önemi filistin-israil arasında bir anlaşmazlık olduğunda bu metne atıf yapılmaktadır. antlaşmanın diğer bir önemi ise israil artık bağımsız bir devlet olarak bir çok devlet tarafından tanınmıştır.

    bölgedeki her antlaşma ve gelişme gibi bu atılımda ateşi durdurmamıştır.
    ... cranium