1. 1.
    olağanüstü şeyler olmasına neden olacak olay.
    2 ... erectof