1. 1.
    sözlüğün ilk yazarları oldukları için gösterdiğimiz saygıdır.
    ... gina carano