1. 1.
    borçlunun alacaklı olduğu düşünülen 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının borç miktarınca haczi için alacaklı veya vekilinin talebi doğrultusunda icra dairesi tarafından gönderilen bildirimdir. gönderilen bildirimde söylenmek istenen, ''bak arkadaşım, senin bu borçluya borcun varsa ona ödeme, gel devletin dairesine öde'' dir. 3. şahsın 7 günlük itiraz süresi vardır.
    1 ... tayahica