1. 1.
  Sultan Birinci Abdülmecid 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan ikinci Mahmud, annesi Gürcü Bezm-i Alem Valide Sultan'dır. Annesi Gürcüdür. Sultan Birinci Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı alemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Devletin ilerleyişi için Avrupayi hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi. Saltanatının henüz dördüncü ayında ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hümayunu sebebiyle Tanzimat Dönemi padişahı olarak şöhret bulmuştur.

  Sultan Birinci Abdülmecid batılı yazarların takdir ve sevgiyle andıkları bir padişahtı. Adil, merhametli, ıslahatçı, yenilikçi bir insan olan Sultan Birinci Abdülmecid, çok genç yaşlardan itibaren içki kullanmaya başladı. 25 Haziran 1861 tarihinde 39 yaşında iken istanbul'da veremden dolayı vefat eden Sultan Birinci Abdülmecid, Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanındaki mezarına defnedildi.

  Sultan ikinci Mahmud, ölüm döşeğinde iken, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa Osmanlı kuvvetlerini Nizip'te yenilgiye uğratmıştı. Sultan Birinci Abdülmecid böyle karmaşık bir ortamda tahta çıktı. Mısır Sorunu, Rus donanmasının Hünkar iskelesi Antlaşmasına uyarak istanbul'a gelmesi üzerine bir Avrupa sorunu haline geldi.

  Başta ingiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya olmak üzere Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa arasındaki Mısır Sorununu çözmek için bir konferans düzenlediler. Avrupa Devletleri Mısır'da güçlü bir yönetim istemiyorlardı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya karşı Osmanlı Devleti'nin tarafını tuttular ve bu ortamda Londra Sözleşmesi imzalandı (1840).

  Buna göre; Mısır Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak, ancak yönetimi Mehmed Ali Paşa ve oğulları yürütmeye devam edecekti. Mısır 80.000 altın vergi ödeyecekti. Suriye, Adana ve Girit tekrar Osmanlı yönetimine bırakılıyordu.

  Hünkar iskelesi Antlaşması'nın süresi bitince, Londra'da bir yeniden bir konferans düzenlendi (1841). Toplantıya Osmanlı Devleti'nden başka Rusya, Fransa, ingiltere, Prusya ve Avusturya katıldı. Konferansta alınan kararlara göre, Boğazlarda egemenlik hakkı Osmanlı Devleti'ne ait olacak, ancak barış döneminde hiçbir savaş gemisi boğazlardan geçmeyecekti.

  Bu antlaşma ile Fransa ve ingiltere Akdeniz'deki güvenliklerini sağlamış oluyorlar, Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki kayıtsız şartsız haklarına kısıtlama geliyordu. Rusya ise Hünkar iskelesi Antlaşması ile boğazlar üzerinde sağladığı üstünlüğü kaybetmiş oluyordu.
  http://www.osmanli700.gen.tr/padisahlar/31index.html
  ... kara hilal
 2. 2.
  tüberküloz(verem)dan öldüğü http://www.osmanli700.gen.tr adresinde gizlenmemiş padişahtır.
  (bkz: padisahlarin olum nedenleri)*
  ... kara hilal
 3. 2.
  en yakışıklı padişahlardan biri.
  1 -1 ... aither
 4. 3.
  (bkz: abdulmecid han/#1378318)
  ... avedis
 5. 4.
  2. mahmut' un bezmialem sultan`dan olan oğludur. osmanlı devleti' nin son 4 padişahının hepsinin babasıdır. ayrıca en çok sayıda oğlu padişahlık yapmış olan osmanlı padişahıdır.
  1 ... cmoslogic
 6. 5.
  Osmanlı sultanlarının otuz birincisi ve islam halifelerinin doksan altıncısı.Kabri, Sultan Selim Camii bahçesindedir.

  Abdülmecîd hân, [1256] da ilk olarak kâğıt para çıkardı. [1260] da (Mecîdiyye) köprüsü yapıldı. Şimdiki Galata köprüsü. 1412 [m. 1992] de yeniden yapıldı. [1265] de Beşiktaşla Ortaköy arasında (Küçük Mecîdiyye) câmi;ini ve Ortaköy iskelesi yanında (Büyük Mecîdiyye) câmiini yaptırdı. [1276] da Maçka ile Nişantaşı arasındaki (Teşvikiye câmii)ni yaptırdı. [1268] de (Şirket-i Hayriyye) denilen boğaziçi vapurları işletilmeğe başlandı. [1277] de Aydın demir yolu yapıldı. [1270] de deniz altı telgraf hattı döşetti. [1272] de arâzi kanûnu çıkardı. [1274] de belediye teşkilâtı kurdu. [1276] da ticâret kanûnu yaptı. Abdülmecîd hânın vâlidesi (Bezm-i Âlem) sultân, 1261 [m. 1845] de Yenibahçede Gurabâ hastahânesi ve Dolmabahçe sarâyı önünde deniz kenârında (Vâlide câmii) ve Bakırcılarda Bâyezîd kulesi önünde büyük sultânî lisesi ve dahâ birçok mescid, çeşme yapmıştır. Dolmabağçe denilen yer, [1023] de, birinci Ahmed hânın emri ile dolduruldu. Bir tepeyi denize doldurdular. Dolmabahçe iskelesini birinci Abdülhamîd hân yaptı. Dolmabahçe sarâyını birinci ve ikinci Mahmûd hânlar ahşâp olarak yapmışlardı. 1269 [m. 1853] senesinde Abdülmecîd hân, bunların yerine, şimdiki muhteşem sarayı yapdırdı. Beşmilyon altın liraya mâl oldu. Bu kadar çok para, milletin cebine girmiş oldu. Binlerce âilenin yüzü güldü. Ayrıca, memlekete, çok kıymetli ve târihî bir sanat eseri kazandırmış oldu. Sulh ve terakkî sağladı. Hicâzda ve Anadoluda çok eserler yaptı.

  Kaynak: http://membres.lycos.fr
  -1 ... serander
 7. 6.
  zayıf padişah olur.. tipten içe.
  ... produc7
 8. 7.
  sunay akın' ın bu sabah hatay ottoman palace oteli' nde iddia ettiğine göre, ingiltere' ye vize almaya çalışmış; ancak pek başarılı olamamış osmanlı padişahı. akın' ın dediğine göre, o zamanlar vizeden falan anlayan osmanlı yok piyasada tabii, bizim abdülmecid ingiltere' ye gitmek ister; fakat 2 ay boyunca vize alıp gidemez; çünkü fotoğraf eklemeyi unutmuştur. en son yaratıcı saray ahalisi bir çözüm bulmuş ve sultanın ayakkabılarının altına osmanlı toprağı doldurmuşlardır. böylelikle hiç kendi toprağı dışına çıkmamış olan sultan, nereye basarsa bassın kendi toprakları üzerinde kalacaktı.
  (bkz: aferin çok iyi düşünmüşsün)
  -1 ... themis eli degmemis ogrenci
 9. 8.
  son dört osmanlı padişahının babası olan osmanlı padişahıdır.
  1 ... usualsuspects
 10. 9.
  yüz ellinci ölüm yıl dönümünde kendisi için dolmabahçe sarayı'nda anma töreni düzenlenen padişah.
  ... dragoslav baladian