1. 1.
    Sıkıntı geçiren eylem. Bu saatte çoğunlukla kafa dengi insanlar oluyor hem.
    ... mellowwind