1. 1.
    Kasvetin verdiği depresyonun geçip, ilhamın hür olmasından dolayıdır. Ekim daraltıcıydı. Kasım tatlı.
    ... mr forever happy