1. 1.
    g fonksiyonunun tanım bölgesindeki her y için f(g(y)) = y ve f fonksiyonunun tanım bölgesindeki her x için g(f(x)) = x koşullarını sağlayan f ve g fonksiyonları.
    ... iskandinav